فیلدهای ضروری مشخص شده اند

تصویر

آدرس دفتر مرکزی:
تبریز، خیابان امام، روبروی باغ گلستان
مجتمع تجاری وسکانیان، ورودی اول، همکف، پلاک15

041-35519890

04135516815

041-35514185

fax:041-35519896

ساعات کاری

یکشنبه
8:00-16:00
دو شنبه
8:00-16:00
سه شنبه
8:00-16:00
چهارشنبه
8:00-16:00
پنج شنبه
8:00-16:00
جمعه
CLOSED
شنبه
8:00-16:00
تصویر شعبه 2

آدرس شعبه دوم
تبریز، خیابان راه آهن، تقاطع قطران
پاساژ عمران، طبقه همکف، پلاک 47

041-34438378

041-34438392

شعبه 2
تصویر کارگاه

کارگاه
تصویر انبار

انبار